Etusivu Projektit Verkostot Tavoitteet

Koulu-

yritysyhteistyö

Tiedonhankinta Työkalut verkossa Videot ja äänitteet  Virtuaalikoulut
 
 

Mikä on Pielisnet -hanke?

Tavoitteet 

Yrittäjyyskasvatus

 

-Opetusmenetelmien kehittäminen (yrittäjyyskasvatuksen erilaisten toimintamallien kehittäminen, yhteistoiminnallisuus, oppilaskeskeisyys, oppiaineiden integrointi ja mm. yrittäjyys opetusmenetelmänä kaikissa aineissa)

-Oppilaitoksen ja koulun kehittäminen (asennekasvatus ja yrittäjyyskasvatus koko koulun toimintakulttuurissa sekä opettajien täydennyskoulutus)

-Koulun verkostotoiminnan kehittäminen (kontaktit ja suhteet sekä verkostoituminen niin omassa koulussa kuin aina kansainvälisestikin)

-Koulun ja työelämäyhteyksien kehittäminen,  ”Pielisjoen koulun malli”

-Tieto- ja viestintätekniikan taitojen vahvistaminen

 

Ympäristökasvatus

-Ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytysten ja niiden välisten yhteyksien ymmärtäminen
-Ympäristössä tapahtuvien muutosten, niiden syiden ja seurauksien havaitseminen sekä toimiminen elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
-Oppilaan oman kulutuksen ja arkikäytäntöjensä vaikutusten arviointi ja kestävän kehityksen edellyttämien toimintatapojen omaksuminen
-Luonnon hyvinvoinnin edistäminen omassa ympäristössä sekä ymmärtää siihen kohdistuvien uhkien ymmärtäminen eri aluetasoilla paikallisesta globaaliin
-Yksilön valintojen vaikutusten yhteys hänen omaan tulevaisuuteensa ja ympäristöönsä.
-Oppilaiden motivoiminen toimimaan ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
-Ekotehokkuuden merkitys tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa (tuotteen elinkaari)

 

Taustaa

Pielisnet on Pielisjoen koulun, Poikolan koulun ja Kontiolahden koulun yhteinen kaksivuotinen virtuaalikouluhanke. Hanke on suoraa jatkoa Vesistö peruskoululaisen elinympäristönä -hankkeelle. Pielisnet-hankkeen vastuullisina kuntakohtaisina vetäjinä ovat osallistujakoulujen biologian ja maantiedon sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtorit. Hanketta ovat rahoittaneet kunnat, Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. ja Opetushallitus.

Hankkeen aikana tiivistetään alueellista yhteistyötä ja toteutetaan opintokäyntejä, joilla eri luokkien oppilaat syventävät tietämystä lähiympäristöstään. Vierailuista tuotetaan monipuolisesti materiaalia oppimisalustoille. Erityisesti perehdytään Peda.netin Verkkolehteen ja Moodle- ympäristöön. Lisäksi hankkeeseen kuuluvat koulut ovat mukana pilotteina joensuulaisyrityksen Arbonaut Oy:n karttapaikannusohjelman 

( KouluGis ) kehitystyössä.

Kun hanke on saatu toimimaan ja levitettyä maakunnallisesti aletaan luoda kansainvälisiä yhteyksiä. Alueellamme on useita kansainvälisiä kontakteja valmiina ( mm. ENO - Environment Online ). Lisäksi kouluilla on valmiudet hankkia uusia yhteistyökumppaneita esim. Opetushallituksen kautta.

Teemat

*yrittäjyyskasvatus

*ympäristökasvatus

Kierrätys- ja jätehuolto maakunnassa

-alan yritysten kautta asian tutkiminen

-uutena asiana elektroniikkaromun pakollinen kierrätys

Ilma- ja vesitutkimukset

-Pielisjoen  ja Höytiäisen seuranta, Juuan joki (syksy ja kevät)

Puun tie metsästä maailmalle

-teeman jakaminen osa-alueisiin kunnittain (verkkoympäristöön tuottamista varten)

-7-9 –luokkalaiset

-elävää historiaa Kukkolan tilan perinne-esityksissä

-oppilaat esittelevät toisilleen töitä koulujen yhteisessä tilaisuudessa


Pielisnet -virtuaalikouluhanke 2006