Pitäisikö jo huolestua?

 

Ilmasto lämpenee yhä kiihtyvää vauhtia, mikä aiheuttaa suuria vaikeuksia ympäristölle ja ihmiselle. Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon, mutta mikä on totta ja mikä vain pelottelua?

 

Kukaan ei voi enää kieltää ilmastonmuutoksen todellisuutta, sen aiheuttamia tuhoja ja maapallon lämpötilan nousua. Monet syyt ilmaston lämpenemiseen löytyvät juuri ihmisen toiminnasta, kuten teollisuuden, maatalouden ja matkustamisen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Jokapäiväiset valintamme vaikuttavat, ei ole aivan sama, miten liikumme ja mihin käytämme rahamme.

 

Ilmastonmuutos on tosiasia. Maapallon keskilämpötilan nousu aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja muutoksia, edetessään ilmaston lämpeneminen rikkoo luonnon monimuotoisuutta, heikentää satoja, lisää tulvia, kuivuuskausia ja pyörremyrskyjä sekä laajentaa trooppisten tautien levinneisyyttä. Kuivilla alueilla maanviljelyksen mahdollisuudet heikkenevät, minkä seurauksena lukuisia ihmisiä jää vaille elinkeinoa.

 

Eniten vahinkoa se tuottaa kaikkein köyhimmille. Jo 1,5 °C:n nousu vuoteen 2080 mennessä voi altistaa nälälle 50 miljoonaa, malarialle 200 miljoonaa ja vesipulalle 2 miljardia ihmistä. Harmittavan usein nämä ihmiset asuvat niillä alueilla, joissa on köyhyyttä, tauteja ja nälänhätää jo ennestään.

 

Ilmastonmuutos ja media

Ilmastonmuutoksesta on tullut aihe, jota käsitellään jatkuvasti tiedotusvälineissä. Lehdet, televisio ja internet pursuavat tietoa ja keinoja, joilla jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen.

 

Luokka 9F Pielisjoen koulusta osallistui viime syksynä Biologian ja maantieteen opettajien liiton ja Äidinkielen opettajien liiton järjestämään kilpailuun, jonka teemana oli Ilmastonmuutos tiedotusvälineiden silmin. Kilpailuun osallistui lähes sata koulua eri puolilta Suomea, ja lopulta Pielisjoen koulun ja juukalaisen Poikolan koulun yhteisprojekti valittiin yläkoulujen sarjan voittajaksi.

 

Palkinto jaettiin 16.3. Helsingissä järjestetyssä juhlassa, jossa palkinnon jakoi ja juhlapuheen piti itse tasavallan presidentti Tarja Halonen.

 

– Tuntui ylevältä käsitellä presidenttiä, sanoi juhlaan osallistunut Joonas jälkeenpäin.

 

Vain kaksi luokan edustajaa pääsi lopulliseen juhlatilaisuuteen, kuitenkin koko luokka oli tehnyt paljon töitä kilpailun hyväksi. Projektiin kuului muun muassa tutustumista juukalaisen Puljonki Oy:n ja Kontiosuon jäteaseman toimintaan, ilmastonmuutoksen, sen syiden ja seurausten opettamista kuudesluokkalaisille, biokaasulaitoksen suunnittelua sekä bioenergiakysymysten lähettäminen ministeri Mauri Pekkariselle.

 

Laura oli Iiksenvaaran koululla kertomassa kuudesluokkalaisille ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta.

 

– Projektia oli kiinnostavaa tehdä ja olihan kilpailun voittaminen hienoa, varsinkin kun osallistujia oli noin paljon, hän miettii.

 

Laura kertoo saaneensa uutta tietoa siitä, miten ilmastonmuutosta voi itse ehkäistä pienillä teoilla. Kierrättäminen ja pyöräileminen tai käveleminen mopolla ajelun sijaan ovat esimerkkejä tällaisista pienistä teoista.

 

Mikko haastatteli Tapani Karhua Kontiosuon jäteasemalta ja teki siitä jutun paikalliseen lehteen.

 

– Kilpailuun osallistumisen kautta sain paljon tietoa esimerkiksi biokaasun käyttömahdollisuuksista.

 

Mikko kertoo olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta, sillä merkkejä siitä näkyy kaikkialla.

 

– Ympäristöystävällisten autojen käyttäminen, kierrätys sekä hiilidioksidipäästöjen ja metsien hakkuiden vähentäminen, mainitsee hän keinoiksi hiljentää ilmaston lämpenemistä.

 

Pieniä tekoja

Huoli ilmastonmuutoksesta ei ole täysin aiheeton. Ei ilmasto hetkessä lämpene, mutta merkkejä siitä on jo näkyvissä. Talvi on ollut ennätyksellisen lyhyt, ja luonnonkatastrofit, kuten pyörremyrskyt ja hyökyaallot lisääntyvät valtamerten läheisyydessä, erityisesti niissä paikoissa, joissa väestö on köyhää jo ennestään. Lisäksi paljon pahempia tuhoja on luvassa.

 

Mutta pelkoon ei ole syytä. Ilmastonmuutos ei ole ongelma, johon olisi mahdotonta löytää ratkaisua. Keinot torjua ilmaston lämpenemistä ovat lähes jokaisen tiedossa, siitä huolehtivat tiedotusvälineet, sanomalehdet, tv ja internet. Totta kai me tiedämme mitä tehdä; teot voivat olla hyvinkin pieniä, esimerkkeinä tietokoneen ja television sammuttaminen kun ei niitä käytä, valojen sulkeminen huoneesta lähdettyä ja muovikassien korvaaminen kangaskasseilla. Onko askel muutokseen lopulta kovinkaan suuri?

 

 

Lisää tietoa aiheesta:

www.ilmasto.org

www.ilmastonmuutos.info/fi/

www.ilmastonmuutos.bmol.fi (kilpailutyöt nähtävissä).

www.peda.net/verkkolehti/juuka/ymparistouutiset (Pielisjoen ja Poikolan koulujen yhteisprojekti)